Neen.

Gevangenen worden beschouwd als tijdelijk afwezig in hun thuisgemeente.

Een gevangene die deel uitmaakt van een gezin blijft tijdens zijn verblijf in de gevangenis ingeschreven in de registers van de gemeente waar het gezin verblijft. Hij volgt het lot van het gezin bij een verhuis.

Een alleenstaande blijft ingeschreven in de gemeente waar hij woonde voor de hechtenis als ondertussen niet iemand anders in zijn woning woont en als hij ervoor zorgt dat zijn post wordt doorgestuurd.

Wordt de band met het gezin verbroken of heeft de gevangene nergens woonrechten meer, dan krijgt hij een referentieadres bij het OCMW van de gemeente waar hij het laatst ingeschreven was. Was hij nooit eerder ingeschreven dan krijgt hij een referentieadres bij het OCMW van de gemeente waar de gevangenis gelegen is.