Drie Antwerpse onderzoeksrechters pleegden schriftvervalsing om een dossier van nietigheid te redden.

Ze zijn schuldig, maar krijgen geen straf.

° Onderzoeksrechters probeerden gerecht te misleiden

° Drugsonderzoek loopt met een sisser af

° Tuchtstraf is mogelijk

ANTWERPEN / Drie Antwerpse onderzoeksrechters gingen volgens het Antwerps hof van beroep wel degelijk in de fout toen ze vorig jaar november probeerden een fout inéén van hun dossiers te verdoezelen.

De zaak gaat terug tot november vorig jaar. Toen arresteerde de Antwerpse federale politie 11 verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de invoer van 400 kg. cocaïne. Bij een van de verdachten werd ook een cannabisplantage aangetroffen.

De arrestaties waren het resultaat van een maandenlang onderzoek waarbij onder meer de telefoons van de verdachten werden afgetapt.

Handtekening post factum

De advocaten van de verdachten ontdekten echter voor de raadkamer in november dat er iets schortte met de toelating voor de telefoontap die in juli 2011 door de onderzoeksrechter aan de politie werd gegeven. Die beschikking bleek namelijk niet ondertekend te zijn door de onderzoeksrechter.

In een poging om die vergetelheid recht te zetten en op die manier een procedurefout te vermijden die tot nietigheid van het dossier zou leiden, diepten de 3 rechters die in de zomervakantie met het dossier bezig waren geweest, na de zitting van de raadkamer toch nog een getekende tapbeschikking op. Maar die handtekening bleek achteraf te zijn aangebracht.

De verdachten werden prompt vrijgelaten en het parket-generaal startte een onderzoek naar de vermoedelijke schriftvervalsing. Het hof van beroep oordeelde nu dat de onderzoeksrechters inderdaad in de fout zijn gegaan. ‘De vastgestelde vermomming van de waarheid had tot doel het gerecht te misleiden over de werkelijke toedracht over de niet getekende tapbeschikkingen’, schrijft het hof in zijn arrest.

‘De feiten zijn ernstig, zeker nu ze gepleegd werden door onderzoeksrechters en betrekking hebben op belangrijke onderzoeksdaden.’

Het hof toont echter veel begrip voor de 3 rechters. ‘Er zijn omstandigheden die de feiten verklaren of doen begrijpen. Zoals daar zijn de bescherming van de gemeenschap tegen de criminaliteit, de werkdruk, de hectische werkomstandigheden in de vakantie.’

Het hof gaat ervan uit dat de feiten eenmalig zijn en vindt dat de beklaagden al genoeg gestraft zijn door de persaandacht. Daarom krijgen ze de gunst van opschorting van uitspraak. Dat betekent dat ze geen straf krijgen en een blanco strafblad houden.

Onderzoeksrechter af

Of de schuldigverklaring van de 3 onderzoeksrechters verdere gevolgen zal hebben voor hun carrière als magistraat, valt nog af te wachten. De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois kan in theorie na de veroordeling een tuchtonderzoek vorderen tegen de 3 onderzoeksrechters. Dat onderzoek zou in het slechtste geval tot ontslag van de 3 rechters kunnen leiden.

Maar advocaat-generaal Ben Zajtman betwijfelt of het zo’n vaart zal lopen. ‘De 3 rechters hebben 15 dagen om cassatieberoep aan te tekenen. Tot zolang openen wij zeker geen tuchtonderzoek. Of we het daarna zullen doen, is nog maar de vraag. Het lijkt mij dat het arrest op zich al een goed signaal is. U mag niet vergeten dat die 3 rechters een onberispelijke staat van dienst hebben.’

Of de 3 nog onderzoeksrechter zullen kunnen worden, is minder zeker. De 3 kregen een andere functie toegewezen in de schoot van de Antwerpse justitie toen de feiten aan het licht kwamen.

BRON: DS 27-4-2012