Terecht reageren wij als dieren , die opeengepakt in kwekerijen moeten leven.
 En net zo terecht zijn er mensen die tegen dit leed opkomen .


Dat er van de meer dan 10.000 gevangenen zeker zo'n 8.000 in kleine cellen worden samengepropt komt ook weleens op T.V . Maar mensen die blijvend voor hen opkomen zul je ver moeten zoeken.
Er zijn enkele aalmoezeniers en lekenconsulenten, die er zonder al teveel middelen en woorden , er dagelijks voor werken.
Maar kippen leggen tenminste nog eieren , en varkens zorgen voor vlees . Gevangenen kosten alleen maar geld . Als tegenprestatie is een beetje lijden toch niet al teveel gevraagd? Dat geeft de burger een gevoel van veiligheid.