Definite van gedetineerde: De persoon ten aanzien van wie tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of van een vrijheidsbenemende maatregel geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in een gevangenis. 

Belgisch Staatsblad 2005-02-01 p. 2815 e.v