Definitie Verdachte: de gedetineerde die het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke vervolging en ten aanzien van wie geen veroordeling werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan,
ongeacht of het gaat om een verdachte die nog niet naar het vonnisrecht werd verwezen om een beklaagde of om een beschuldigde.

Belgisch Staatsblad 2005-02-01 p. 2815 e.v.