Definitie Veroordeelde:de gedetineerde ten aanzien van wie een veroordeling tot een vrijheidsstraf werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan.

Belgisch Staatsblad 2005-02-01 p. 2815 e.v.