‘De akte van beschuldiging is een eenzijdig document van het openbaar ministerie, waarin de vele argumenten die pleiten voor ontoerekeningsvatbaarheid van Kim De Gelder achterwege zijn gelaten.

De berichtgeving in de media, die zich enkel baseert op deze akte, is fragmentarisch en onvolledig. De akte baseert zich in zijn besluit uitsluitend op het verslag van de gerechtspsychiaters, die –zoals is gebleken– intern verdeeld waren. Het verslag van de gerechtspsychiaters is door meerdere onafhankelijk van elkaar werkende deskundigen tegengesproken. Deze zijn en blijven de mening toegedaan dat De Gelder handelde vanuit een volkomen gestoorde realiteitsbeleving, waarvan de kiem zich geruime tijd voorafgaand aan de feiten situeert.'