Het onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk sleept aan. Nu blijken ook tientallen pv's te zijn verdwenen.

Colette Callewaert, de onderzoeksrechter die Wim De Troy afloste in het onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk, stelde in april dit jaar vast dat tientallen processen-verbaal van de federale politie niet meer in het onderzoeksdossier zaten.

Het zou onder meer gaan over verhoren van slachtoffers, maar ook over pv's die gemaakt werden van verschillende huiszoekingen. Dat heeft De Standaard uit gerechtelijke bron vernomen.

Callewaert volgde De Troy op 1 april van dit jaar op aan het hoofd van het onderzoek. De Troy wilde zelf geen onderzoeksrechter meer blijven nadat zijn griffier tegen haar zin én tegen de zin van De Troy was overgeplaatst.

Toen Callewaert bij haar komst een inventaris van het dossier wilde maken, bleek een deel ervan te ontbreken. Dat zou voor minstens een deel te verklaren zijn door de verhuizing van de griffier van De Troy.

Toen zij het kabinet van De Troy verliet, zou ze een deel van de spullen op en in haar bureau – waaronder dus ook pv's van Operatie Kelk – voorlopig in grote plastic zakken hebben gestopt. Die werden per vergissing door de poetsvrouw meegenomen. Een ander deel, zo vermoedt onderzoeksrechter Callewaert althans, nam de griffier mee naar huis om er daar aan te werken. Die pv's zouden ook nooit terug zijn gekomen.

Callewaert meldde het verdwijnen van de pv's uit het dossier aan het federaal parket, dat vervolgens de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) vatte.

De KI zal op 30 oktober in een speciale zitting nagaan wat de gevolgen zijn van de verdwijning van de pv's. Op die zitting zullen de twee onderzoeksrechters en hun twee griffiers gehoord worden. Van de meeste originele pv's zouden kopieën bestaan.

De verdwijning van de originele pv's geeft de verdediging van de kerk alvast wel weer nieuwe argumenten om te pleiten dat het onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk niet volgens de regels is verlopen.

Bron: De Standaard