Afgelopen jaar zijn in tien grote rechtszaken de beklaagden vrijuit gegaan. Het gerecht neemt telken male een moedige beslissing.

Het Antwerps Hof van Beroep (HvB) verklaart de strafvordering van een grote drugszaak onontvankelijk; de onderzoeksrechter had het onderzoek op eigen houtje uitgebreid (9-1-2014).

- Negen wapenhandelaars worden door het HvB te Gent vrijgesproken; de onderzoeksrechter had een telefoontap gevorderd met vermoedens van wapenhandel (18-12-2013).

- In een zaak van grootschalige cannabisteelt komen 13 beklaagden vrij. De speurders hebben meerdere observaties uitgevoerd op eigen houtje zonder toestemming (29-11-2013).

- Een mensensmokkelaar mag de gevangenis verlaten omdat het Hof van Cassatie (HvC) het arrest vernietigt daar het dossier niet volledig is (21-1-2013).

- In een grote zaak van kasgeldfraude voor het HvB te Brussel gaat een grote groep fraudeurs vrijuit daar de onderzoekers oneerlijke methodes gebruikt hadden (21-10-2013).

 - Een drugdealer wordt vrijgesproken omdat de advocaat kon aantonen dat er van alles schortte aan het eerste proces-verbaal (28-6-2013).

- Een cannabisdealer komt vrij na een procedurefout van een onderzoeksrechter. De laatste had, in het kader van de Salduz-wet, de advocaat van de beklaagde de toegang tot zijn kabinet geweigerd, omdat hij geen toga aanhad (21-6-2013).

- Bij een inval in een hotel ontdekken de speurders dat het personeel als slaven worden behandeld. Ze voerden echter de inval uit zonder bevelschrift van de politierechter (24-4-2013).

- Negen mannen verdacht van grootschalige wapenhandel worden vrijgesproken. De rechter verklaarde de afgeluisterde telefoongesprekken nietig omdat de taps niet voldoende waren gemotiveerd door de onderzoeksrechter (14-1-2013).

                                                                                                Bron:_Het Nieuwsblad_15-01-2014

 

Het gaat steeds om moedige maar juiste beslissingen van de rechter. Het wordt tijd dat de heren in ivoren torens zelf eens in de spiegel kijken en indien nodig zelf een disciplinestraf opgelegd krijgen. Het kan toch niet zijn dat door onoplettendheid/onnauwkeurigheid van parket/onderzoekers misdadigers vrijuit gaan (red. x2)

.