De rechter kiest vaker voor probatie

waarbij opschorting of uitstel van de straf wordt gekoppeld aan voorwaarden (in 2013 6900 probatiezaken, 10,8% meer dan in 2012).

Probatie wordt opgelegd om reïntegratie te bevorderen en recidive te remmen. Probatie wordt vaak opgelegd bij verkeers- en drugsdelicten.
Bij 84% van de zaken die met probatie werden afgesloten werden de voorwaarden nageleefd.

 Bron: Het Laatste Nieuws, 24-6-2014.