Nog minstens tot 9 januari kan Farid "le Fou" Bamouhammad gaan en staan waar hij wil. Hij zou dinsdag uit het Brusselse Sint-Pieterziekenhuis ontslagen zijn. In alle stilte, ver weg van het oog van de camera's. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt dat hij intussen alle rechtsmiddelen aanwendt om de tijdelijke vrijlating ongedaan te maken.

 

Waar hij nu verblijft, wil niemand zeggen. Alvast niet in de gevangenis, waar hij eigenlijk nog tot 2026 moet zitten. Hij wordt ook niet opgevangen door familie zoals eerder gemeld, maar door een kennis. "Iemand die hem kent en die hem steunt", klinkt het in zijn entourage.
Nu Bamouhammad weg is uit het ziekenhuis, ontsnapt hij aan alle controle. Hij hoeft zich niet te houden aan voorwaarden en kan gaan en staan waar hij wil. Alvast tot 9 januari, dan wordt zijn zaak opnieuw gepleit. Niets belet hem om intussen te vluchten naar het buitenland.

"Leuk is het niet"
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) betreurt de gang van zaken, maar staat voorlopig machteloos. Geens kan als minister van Justitie namelijk niets inbrengen tegen een uitspraak van de voorzitter van de rechtbank van Luik. Die heeft namelijk beslist dat Bamouhammad onmiddellijk moest worden vrijgelaten.
"Ik heb daar onmiddellijk verzet tegen aangetekend", zei Geens in het het Radio 1-programma "De ochtend". "Dat verzet nu pas behandeld op 9 januari. Intussen heeft een minister in een rechtsstaat die regels te verdragen, maar leuk is het niet."

Geens zegt dat hij intussen alle rechtsmiddelen aanwendt om de tijdelijke vrijlating ongedaan te maken. "Want ik vond dat dat niet kon."
"Het Europees Hof heeft niet om zijn vrijlating gevraagd", betoogt Geens. Ik moest hem alleen in betere omstandigheden onderbrengen, wat we ook gedaan hebben."


Psychisch lijden
Na jaren van gevangenschap, hadden de advocaten van "Le Fou" gevraagd om hun cliënt vrij te laten omdat hij het psychische lijden van het gevangen zijn niet meer zou verdragen.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stond die vrijlating niet toe, maar vroeg wel dat België hem naar een betere medische omgeving zou overbrengen. Daarop werd hij van de gevangenis in Sint-Gillis overgebracht naar het Citadelziekenhuis in Luik, waar hij nog bewaakt werd.
Maar vervolgens oordeelde de rechtbank van Luik in kort geding dat Bamouhammad onmiddellijk moest worden vrijgelaten. Daarop werd hij naar het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis overgebracht, waar hij niet langer bewaakt werd. En uit dat ziekenhuis is hij dinsdag dus ontslagen.

Bron: www.deredactie.be 12/12/14

 

De aanvrag betrof hier een eenzijdige verzoekschriftprocedure (deze is verplicht met een advocaat te voeren).

Middels een procedure op eenzijdig verzoekschrift kan een partij een zaak op zeer korte termijn (soms zelfs binnen een dag zelf) een vonnis van de rechter bekomen zonder dat de tegenpartij van de procedure wordt op de hoogte gebracht. 
De procedure wordt geregeld door de art. 1025 - 1034 Ger.Wb.

Deze rechtspleging staat enkel open in de gevallen waarin dit uitdrukkelijk door de wet wordt toegestaan of wanneer er geen specifieke tegenpartij gekend is (men denke hierbij bv. aan een staking).

De gevallen waarin door de wet voorzien is in de mogelijkheid van een eenzijdig verzoekschrift vereisen:
• hoogdringendheid
• of de volstrekte noodzaak dat de tegenpartij geen weet heeft van de procedure.

De beslissing verleend op eenzijdig verzoekschrift wordt in raadkamer (met gesloten deuren) verleend. Zij is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling, tenzij de rechter anders heeft beslist (art. 1029 Ger.Wb.) Bron: www.elfri.be