De Antwerpse assisenjury heeft Tijl Teckmans (32) uit Duffel donderdagavond schuldig verklaard aan doodslag op Britta Cloetens (25) uit Wilrijk.
Hij reageerde nauwelijks toen de voorzitter het arrest voorlas en hield zijn hoofd naar beneden. Vrijdag volgt de strafmaat. Teckmans riskeert maximaal 30 jaar cel.

Britta Cloetens verdween op 23 april 2011 nadat ze een bezoek had gebracht aan de Honda-garage waar Tijl werkte. Na maanden van ontkenning, gaf hij toe dat hij verantwoordelijk was voor haar dood, ook al was dat niet zijn bedoeling. Hij zegt dat hij het kofferdeksel van zijn Honda Civic op haar hoofd had laten terecht komen, uit pure frustratie en woede omdat ze geen seks met hem wilde hebben.

Maar zijn bewering dat hij niet meer weet waar hij haar lichaam achterliet, vinden de gezworenen volstrekt ongeloofwaardig. 'Hij verzwijgt bewust de vindplaats om te vermijden dat de doodsoorzaak kan worden vastgesteld', stelden ze in de motivering.

'Geheugenverlies'

'De door beschuldigde afgelegde verklaring is op verschillende punten manifest onjuist', luidde de motivering. 'Bij de vaststellingen van de wetsdokter werd onder meer bevonden dat geen houding kon worden gevonden waarin Britta het kofferdeksel op het hoofd gekregen zou kunnen hebben. De wetsdokter stelde ook dat de koffer onder het bloed moet gezeten hebben, terwijl er in werkelijkheid slechts enkele sporen zijn gevonden.'

'De beklaagde houdt vol dat hij het slachtoffer ging dumpen in de Ardennen, maar niet meer weet waar. Hij wijzigde zijn standpunt van 'geheugenverlies' naar 'in zichzelf gekeerd zijn'. De beschuldigde is zich wel bewust van de plaats waar hij het lichaam dumpte, maar besliste om het niet te onthullen.'

Afwijkende seksuele voorkeur

'Vanuit het gegeven dat Tijl Teckmans een afwijkende seksuele voorkeur heeft, is het aan te nemen dat beschuldigde avances heeft gemaakt naar Britta en dat zij geweigerd heeft. Die laatste heeft hem getriggerd tot het plegen van geweld.'

'Onopzettelijke doding vindt geen steun in het onderzoek. Alle gegevens samengenomen leveren overeenstemmende vermoedens op dat het geweld werd gepleegd met het oogmerk om te doden. Vanuit zijn narcistische persoonlijkheid met psychopate kenmerken kon hij een krenking van zijn reputatie niet laten gebeuren en moest Britta verdwijnen. Door te zwijgen over de vindplaats, wilde hij vermijden dat de doodsoorzaak zou kunnen worden vastgesteld', aldus nog de motivering van het hof.

De familie van Britta reageerde opgelucht op de uitspraak. Vrijdagochtend om 10 uur worden de debatten over de strafmaat geopend. Op doodslag staan celstraffen van 20 tot 30 jaar.

 

Het Nieuwsblad: 13/02/15