Na een arrestatie kom je als je wordt aangehouden in een arresthuis terecht . In mijn geval was dat in Gent

Ik werd daar 3 dagen op secreet gezet . Mensen kunnen na de aanhouding op secreet gezet worden om de beklaagde geen kans te geven om het onderzoek te schaden of om te voorkomen dat de beklaagde bewijzen laat verdwijnen of vernietigen . Dat wil zeggen dat je geen contact met medegedetineerden mag hebben . Je mag geen televisie , radio of tijdschriften hebben in je cel. Je kunt 1 uur per dag "gelucht "worden , dat gebeurt in een kooi van ca. 30 m2 . Daar kun je dan gedurende één uur wat rondjes draaien , zoals een opgesloten circustijger die al lang opgesloten zit ,of een paar oefeningen doen . Maar de eerste dagen heb je daar echt geen zin in . De rest van je tijd in voorarrest wordt gebruikt om je onder druk te zetten om te bekennen . Met voorwendsels zoals "als je niet bekend , kom je nooit meer vrij "! en nog meer van dat soort fraais . Ik heb negen maanden in voorarrest gezeten en ben daarvan 6 maanden bijna dagelijks ondervraagd . Je wordt zogezegd onschuldig geacht zolang je niet veroordeeld bent . Wat doe ik dan in godsnaam in een gevangenis in voorarrest .
In de gevangenis is alles gebaseerd op gunsten . Weer een chantagemiddel !! Als je braaf bent mag je werken , naar de bibliotheek , fitnessen ,...als je geen bezoek of werk hebt zit je 23 uur van de 24 uur op cel.
Als je ziek wordt of iets mankeert in de gevangenis wordt je naar de gevangenis van Brugge gebracht. Daar kom je op de medische afdeling terecht . Daar wordt je nog slechter behandeld dan beesten. Alles wordt daar afgenomen . Een waterkoker , een play-station in een andere gevangenis aangekocht !? Je mag daar 1,5 uur per dag naar de wandeling . Wandelen gebeurt in een "bunker" van hetzelfde type als de speciale veiligheidsafdeling voor extreem ( vlucht) gevaarlijke gevangenen .
Op de medische sectie heb ik twee maanden met tandpijn rondgelopen . Alle behandelingen daarvoor werden geweigerd met het voorwendsel dat tandpijn niet de reden was waarvoor ik was overgebracht naar Brugse Penitentiaire Complex . Ondanks dat het een medische afdeling was bleef de behandeling van de tandopijn uit . Je wordt daardoor nogmaals extra gestraft omdat je ziek wordt in de bak .
De buitenwereld krijgt te horen dat je dezelfde behandeling krijgt als "buiten "de muren . Wat een onzin zeg ! Als gevangene ben je afhankelijk van de goodwill van de cipiers en van de bekomen gunsten . Als je geen compromis wil sluiten word je aan schouwd als onruststoker en krijg je individueel regime , oftewel eenzame opsluiting . Wat hebben gevangenen het toch goed in Belgische gevangenissen ( en in de rest van de wereld ) !!
Als je eenmaal bent veroordeeld , in mijn geval 3,5 jaar na de feiten , ga je naar een "echte "gevangenis . Voor mij is dat Leuven - Centraal geworden . In deze strafinrichting geldt het ' open-deur-systeem ': dat wil zeggen dat je kunt gaan en staan op de eigen sectie . Je bent wel opgesloten op cel van 20.00 tot de volgende ochtend 06.00 en van 12.00 tot 14.00 . Je kunt dus in principe 12 uur per dag "rondlopen ". Dit helpt wel om detentieschade te voorkomen , denk ik . Ik zie persoonlijk het nut van gevangenissen niet in .Behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen . Je wordt opgesloten en voor de rest is er geen dienstverlening . Aan het personeel moet je ook geen voorbeeld nemen , want dan zit je na de vrijlating binnen de maand terug in de gevangenis . Er zijn dan ook genoeg cipiers die een centje willen bijverdienen met lucratieve handeltjes ( drugs, alcohol ...)
Als ik zou willen kan ik als beroepscrimineel buiten komen . De gevangenis is de beste leerschool op alle vlakken . Mijn conclusie is dan ook dat gevangenissen geen nut hebben !!