‘Minister mag geen beleid à la carte voeren’

De Wetstraat reageert kritisch op de beslissing van minister van Justitie om ‘radicale moslim’ in de gevangenis te houden.

 

¤ Uitzonderingspolitiek wordt niet geapprecieerd

¤ ‘Verantwoord en juridisch waterdicht’, zegt minister

¤ Vandaag verschijnt Belkacem voor raadkamer

 

VAN ONZE REDACTRICE

MARJAN JUSTAERT

BRUSSEL / Wat de raadkamer straks ook beslist over de verdere aanhouding van Fouad Belkacem, de woordvoerder van de radicale moslimvereniging Sharia4Belgium, ’s mans lot is al bezegeld. Vrij komt hij niet. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) kondigde zondag aan dat Belkacem nog minstens 6 maanden opgesloten blijft op basis van een vroegere veroordeling (DS 11 juni). ‘Daarmee gaat Turtelboom lijnrecht in tegen de rondzendbrief die stelt dat korte gevangenisstraffen niet worden uitgevoerd’, klagen Belkacems advocaten aan. Volgens hen voert de minister een campagne op de kap van hun cleint.

Juridisch gezien is er geen vuiltje aan de luchtje aan de lucht: Turtelboom mag op eigen houtje afwijken van de rondzendbrief van 17 januari 2005. Het gaat hier immers om de uitvoering van een eerder uitgesproken veroordeling, en het basisprincipe van de strafrechtelijke keten (vervolging, berechting, strafuitvoering) is dat uitgesproken straffen uitgevoerd worden. Maar politiek gezien is het een andere zaak. Verschillende Kamerleden stellen zich vragen bij de ‘beslissing à la carte’. De minister mag zich vandaag in de Commissie-Justitie aan een batterij vragen verwachten.

‘Het is zeer terecht dat die man in de cel blijft, maar het zou gen uitzondering mogen zijn’, vindt Sophie De Wit (N-VA). ‘Dat de minister een gemediatiseerd symbooldossier nodig heeft om iemand vast te zetten, is wraakroepend en tekenend voor het falende strafuitvoeringsbeleid, dat elk afschrikkend effect heeft verloren. In Nederland wordt elke straf, hoe klein ook, uitgevoerd’.

Ook Stefaan Van Hecke (Groen) waarschuwt voor een arbitrair strafuitvoeringsbeleid. ‘Vermoedelijk zijn er nog uitzonderingen geweest, maar ik zou dat toch graag geobjecteveerd zien’. Hij stelt  voor bepaalde gevangenisplaatsen te reserveren voor kortgestraften. Dat moet een signaal zijn voor de magistratuur, zodat de rechters op hun beurt realistischere straffen uitspreken.

Eenzelfde geluid valt te horen bij de meerderheidspartijen. Renaat Landuyt (SP.A): ‘Je kunt niet de ene dag een rondzendbrief negeren en hem de volgende dag weer toepassen. Dit is geen pleidooi voor laksisme, integendeel: de minister kan beter stoer optreden in alle zaken, zodat alle korte straffen uitgevoerd worden en we de spiraal van opbod doorbreken.’

‘Natuurlijk is het belangrijk dat straffen effectief worden uitgevoerd, maar een kortzichtige, individuele behandeling van dossiers kan niet, vindt Sonja Becq (CD&V). ‘Als de minister aan uitzondering maakt op een algemene richtlijn, dan moet dat op basis van objectieve criteria gebeuren.’

 

     Uitzonderlijk geval

 

Volgens het kabinet Turtelboom zijn de criteria duidelijk: er wordt afgeweken van de rondzendbrief in het kader van het algemeen belang en de publieke veiligheid. ‘Uitzonderlijke gevallen vereisen uitzonderlijke maatregelen’, legt Turtelbooms woordvoerster uit. ‘Over Sharia4Belgium lopen heel wat klachten binnen, dat het niet louter gaat om een “dreiging” is vrijdag wel bewezen. Natuurlijk hopen wij ooit de rondzendbrief te kunnen intrekken en elke straf te laten uitvoeren, maar dat is niet realistisch op korte termijn’.

De tenlastelegging waarvoor Belkacem vandaag voor de raadkamer verschijnt, luidt ‘aanzet tot haat en geweld tegen mensen van een ander geloof’. Hij landeerde zijn oproep via een YouTubefilmpje, nadat een vrouw in nikab een politieagent een kopstoot had gegeven tijdens een identiteitscontrole in Molenbeek.

 

 

                                                                                                 BRON: DE STANDAARD

                                                                                                 12 JUNI 2012.