Dat Fouad Belkacem opgesloten moet blijven, kan minister van Justitie Turtelboom perfect verantwoorden. Maar of haar uitzonderingspolitiek het vertrouwen in de rechtsstaat bevordert is de vraag. De rechterzijde zit op vinkenslag om dit electoraal uit te buiten, zeker in Antwerpen.

BRUSSEL / Even zag het ernaar uit dat de raadkamer minister Annemie Turtelboom (Open VLD) een pad in de korf zou zetten, maar uiteindelijk werd de aanhouding van ‘oproerkraaier’ Belkacem bevestigd. Gevolg is dat de Sharia4Belgium woordvoerder niet enkel in de cel zit voor weerspannigheid bij een demonstratie in 2009, maar ook voor aanzet tot haat en geweld. Dat de man niet zomaar vrij mag komen, betwist haast niemand – zijn advocaten buiten beschouwing gelaten. Mocht dat het geval zijn geweest zijn, zou Turtelboom evengoed de wind van voren krijgen. Maar de manier waarop ze zondag al verzekerde dat Belkacem nog minstens 6 maanden intra muros zou blijven, doet wenkbrauwen fronsen. Want het ruikt naar willekeur, ook al is het legitiem. Omwille van het algemene belang en de openbare veiligheid negeerde Turtelboom de rondzendbrief die stelt dat korte straffen niet uitgevoerd worden. ‘Als ze één korte gevangenisstraf laat uitvoeren, dan moet ze alle3 korte straffen laten uitvoeren. Anders wordt justitie een ‘loterij’, is de teneur in de Wetstraat, Een cijfer? Volgens de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégois was er in september 2011 sprake van 19.000 straffen onder de 6 maanden die nog niet waren uitgevoerd. Opvallend is dat ook de regeringspartijen zich zorgen maken dat het ‘vertrouwen in de rechtsstaat aangetast wordt’ en dat is behoorlijk ongezien (DS 12 juni). De commotie bracht Open VLD-voorzitter Alexander De Croo ertoe de regering op te roepen oom ‘eendrachtig’ achter Turtelboom te staan.

De gerechtelijke wereld moeit zich niet. Antwerps procureur Herman Dams: ‘Wij hebben geen onvrede te tonen over het beleid van de minister. De wetgevende macht maakt de wetten, de rechterlijke macht spreekt de vonnissen uit en de uitvoerende macht boert die uit. Natuurlijk frustreert het soms als dat niet gebeurt, dus elke uitgevoerde straf is goed nieuws voor ons.’  

Toch zou haar daad haar alsnog zuur kunnen opbreken. Door uitzonderlijk af te wijken van de rondzendbrief – bovenop het loutere feit dat die rondzendbrief bestáát – bevestigt Turtelboom volgens velen de stelling dat het strafuitvoeringsbeleid mislukt is. Haar tegenstanders roepen dat nu om ter hardst, mensen als oud-magistraat Freddy Troch en criminoloog Brice De Ruyver (UGent) beweren dat al langer. Bovendien kondigde ze haar beslissing aan op de regionale zender ATV, en of dat nu toevallig is of niet: ze creëert het beeld dat een en ander iet los staat van de verkiezingen in oktober. Qua communicatie is dat geen voltreffer.

N-VA en Vlaams Belang staan nu al te likkebaarden om Turtelboom in Antwerpen af te kraken voor haar strafuitvoeringsbeleid, ze hebben er een electoraal speerpunt van gemaakt. Dat De Croo eerder verkondigde dat justitie dé lakmoesproef wordt voor Open VLD tegen 2014, maakt het voor haar nog eens extra moeilijk.

 

                                                                                               BRON: DE STANDAARD

                                                                                               13-6-2012