Uitbating van nieuwe instellingen nog altijd niet geregeld.

 

Ons land telt ruim 4000 geïnterneerden, van wie er bijna 1200 in de gewone gevangenissen zitten. De nieuwe gespecialiseerde instellingen die gepland zijn, volstaan niet om hen allemaal op te vangen.

 

Misdadigers die op het moment van hun feiten én als ze voor de strafrechter verschijnen duidelijk krankzinnig, zwakzinnig of geestesgestoord zijn, kunnen onverantwoordelijk voor hun daden worden verklaard. Ze zijn wel gevaarlijk, maar niet aansprakelijk voor wat ze deden. Ze worden voor onbepaalde tijd opgesloten om te worden behandeld. Men noemt hen geïnterneerden.

 

Hoe is de situatie nu?

 

België telt 4093 geïnterneerden. 55% van hen is vrij op proef.

 

Deze geïnterneerden worden ofwel ambulant behandeld, ofwel in een private psychiatrische inrichting.

 

Liefst 1158 van de geïnterneerden (of 28,3%) zit in een gewone gevangenis.

 

Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in 1992 (790). Zij vormen 10% van de gevangenisbevolking.

 

De 1158 geïnterneerden die in gewone gevangenissen zitten, worden niet therapeutisch begeleid. Meerdere rapporten klagen al sinds 19664 de afwezigheid van therapie voor geïnterneerden in de gevangenis aan. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veroordeelde België de voorbije week hiervoor.

 

Wat doet het beleid?

 

Vijftig jaar lang deden de politici weinig of niets. Toen Laurette Onkelinx (PS) minister van Justitie werd, kwam er schot in de zaak. Zij besloot tot de bouw van 2 therapeutische instellingen (“forensisch psychiatrische centra”, FPC) voor geïnterneerden in Gent en Antwerpen.

 

Gent moet 272 geïnterneerden opvangen, de bouw is bezig en Gent moet tegen maart 2014 klaar zijn.

 

Alles verloopt volgens plan.

 

Antwerpen zal 180 voornamelijk verstandelijk gehandicapte geïnterneerden opvangen. De Antwerpse FPC moest eigenlijk al in juni 2009 opengaan, maar door het getreuzel van het schepencollege is er een vertraging van minstens 5 jaar. Het stadsbestuur was geen voorstander van de huidige locatie op Linkeroever en pleitte voor een instelling in het huidige Stuivenbergziekenhuis, maar ging na jaren van discussie met de federale regering toch overstag.

 

Voor het Antwerpse FPC is er een bouwvergunning sinds mei 2012, de regering hoopt in de eerste helft van 2013 met de bouwwerkzaamheden te starten, zodat ook deze instelling tegen einde van 2014 klaar zal zijn.

 

Is dit voldoende?

 

Nee, want 452 nieuwe plaatsen volstaan niet. In Vlaanderen alleen al zitten 669 geïnterneerden in de gevangenis en in heel België bijna dubbel zoveel. Bovendien is de uitbating nog niet geregeld en dat is wel héél dringend. “Er is nog geen visie over welke geïnterneerden moeten worden opgenomen en welke niet.

 

Zal de opening van FPD’s gefaseerd gebeuren of zal Justitie volle bussen geïnterneerden binnenbrengen om de overbevolking in de gevangenissen te verminderen?

 

Er is tot op vandaag nog altijd geen openbare aanbesteding uitgeschreven om het Gentse FPC uit te baten”, aldus de Gentse raadsman Henri Heimans, die de problematiek al meer dan veertig jaar volgt.

 

Bedoeling is dat de instellingen voor geïnterneerden worden uitgebaat door privé organisaties of vzw’s, niet door de staat zelf. Volgens Heimans is ook nog altijd niet beslist hoeveel en welk personeel er komt en welk ministerie de kosten van de uitbating zal dragen. Men zou nu evolueren naar een verdeelsleutel van 2/3 voor Volksgezondheid en 1/3 Justitie.

 

                                                                                             Bron: Gazet van Antwerpen

                                                                                             8 oktober 2012