Binnendemuren

headermetnaam1

In de nasleep van de commotie over de voorwaardelijke invrijheidstelling(VI) van Michelle Martin en vooruitlopend op nieuwe verkiezingen (misschien wel de belangrijkste reden) werd in september 2012 een concensus bereikt binnen het Belgische Kabinet over grondige hervormingen van de wet externe rechtspositie van veroordeelden (WERV). Dan volgde een periode van radiostilte, want zelfs de leden van de Commissie Justitie hebben geen definitieve wettekst gezien. De stilte werd verbroken de laatste week van november 2011 toen de twee belangrijkste adviesraden, de Raad van State (RvS) en de Hoge Raad voor Justitie (HJR) hun adviezen bezorgden aan de regering t.b.v. het voorontwerp van de wet van de minister van Justitie. Opmerkelijk dat beide instanties zeer kritisch tegenover het voorontwerp lijken te staan. Lijken, want jammer genoeg zijn alle adviezen van de Raad van State vertrouwelijk. Toch meldden verschillende persbronnen dat de Raad van State het voorontwerp “ongrondwettelijk en discriminerend” noemde.

José Masschelin roept Di Rupo en Turtelboom op om procedure invrijheidstelling snel aan te passen

Zoals op de spoeddienst betalen we straks allicht remgeld voor een ‘gratis’ advocaat. Zonder zulke veranderingen wordt het systeem onbetaalbaar, blijkt uit onderzoek.

  • Pro-Deosysteem kostte vorig jaar bijna 70 miljoen.
  • Systeem is gevoelig voor fraude.
  • Minister Turtelboom bekijkt aanpassingen.

Brussel / Bijna 70 miljoen euro kostte het Pro-Deosysteem ons land vorig jaar. 17 miljoen meer dan in 2007 en zelfs meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van begin jaren negentig.

De acht zaken van Straatsburg.

De voorbije 2 jaren heeft de Liga voor de Mensenrechten (LvM) intensief gewerkt rond het campagne thema internering. De reden hiervoor is dat gestreden wordt voor recht op behandeling. Bij een derde van de geïnterneerden namelijk zij die in de gevangenis verblijven wordt dat recht geschonden!

BRUSSEL - De minister van Justitie, Annemie Turtelboom, stelt de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken voor straffen onder de drie jaar uit naar september 2015.

Voorzitter Cassatie kritisch over justitie

BRUSSEL - Er komt een grondige doorlichting van alle procedureregels binnen Justitie, in een poging blunders zoals die van afgelopen week te voorkomen. ‘Duidelijke regels leiden tot minder fouten', zegt minister van Justitie Turtelboom.

GENT - Ons land is voor de tweede keer in een jaar tijd door het Europees Mensenrechtenhof veroordeeld tot een schadevergoeding voor de manier waarop het met geïnterneerden omgaat.

Vraag naar bouwgrond voor gevangenissen wordt vriendelijk afgewezen.

Slecht 4 gevangenissen op 11 al in aanbouw.

‘Nieuwe wet-Lejeune is echte waanzin’

Advocaat Johan Platteau verwijt regering populisme.

‘De verstrengde wet-Lejeune is waanzin. Als morgen een veroordeelde naar Europa stapt, dan mag de regering die wet in de prullenmand gooien’. Dat zegt assisenpleiter Johan Platteau. ‘Het parket kan voortaan in zijn eentje weigeren om de vervroegde vrijlating op te starten. Dat kan gewoon niet’.

Handige links

U bevindt zich hier: Start Beleid - Wetgeving