mod_eprivacy

Beleid - Wetgeving

Hervormingen strafuitvoeringsbeleid komen in het gedrang?

In de nasleep van de commotie over de voorwaardelijke invrijheidstelling(VI) van Michelle Martin en vooruitlopend op nieuwe verkiezingen (misschien wel de belangrijkste reden) werd in september 2012 een concensus bereikt binnen het Belgische Kabinet over grondige hervormingen van de wet externe rechtspositie van veroordeelden (WERV). Dan volgde een periode van radiostilte, want zelfs de leden van de Commissie Justitie hebben geen definitieve wettekst gezien. De stilte werd verbroken de laatste week van november 2011 toen de twee belangrijkste adviesraden, de Raad van State (RvS) en de Hoge Raad voor Justitie (HJR) hun adviezen bezorgden aan de regering t.b.v. het voorontwerp van de wet van de minister van Justitie. Opmerkelijk dat beide instanties zeer kritisch tegenover het voorontwerp lijken te staan. Lijken, want jammer genoeg zijn alle adviezen van de Raad van State vertrouwelijk. Toch meldden verschillende persbronnen dat de Raad van State het voorontwerp “ongrondwettelijk en discriminerend” noemde.

Haast u, nog 1 maand om Dutroux vast te houden

José Masschelin roept Di Rupo en Turtelboom op om procedure invrijheidstelling snel aan te passen

Remgeld voor de advocaat

Zoals op de spoeddienst betalen we straks allicht remgeld voor een ‘gratis’ advocaat. Zonder zulke veranderingen wordt het systeem onbetaalbaar, blijkt uit onderzoek.

  • Pro-Deosysteem kostte vorig jaar bijna 70 miljoen.
  • Systeem is gevoelig voor fraude.
  • Minister Turtelboom bekijkt aanpassingen.

Brussel / Bijna 70 miljoen euro kostte het Pro-Deosysteem ons land vorig jaar. 17 miljoen meer dan in 2007 en zelfs meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van begin jaren negentig.

Geïnterneerd: cel of zorg?

De voorbije 2 jaren heeft de Liga voor de Mensenrechten (LvM) intensief gewerkt rond het campagne thema internering. De reden hiervoor is dat gestreden wordt voor recht op behandeling. Bij een derde van de geïnterneerden namelijk zij die in de gevangenis verblijven wordt dat recht geschonden!