Binnendemuren

headermetnaam1

De bevoegdheidsverdeling tussen de uitvoerende en de rechterlijke machtg bij de invoering van vrijheidsstraffen: en never ending story.

De vraag naar wie dient te beslissen over de wijze waarop vrijheidsstraffen ten uitvoer worden gelegd, is geen nieuw gegeven maar maakt integendeel al decennialang voorwerp uit van discussie. Reeds in de jaren 1930, niet lang nadat de gevangenisstraf stevig verankerd was geraakt in het Belgische straffenarsenaal en als belangrijkste straf positie was gaan innemen, vonden discussies en debatten plaats over de precieze bevoegdheidsverdeling bij de uitvoering van deze gevangenisstraf. Door de invoering van modaliteiten als de voorwaardelijke invrijheidstelling was de gevangenisstraf immers niet langer louter een integrale uitvoering van de straf zoals opgelegd in de fase van de straftoemeting, maar werd haar aard en duur tijdens de strafuitvoeringsfase aangepast. Waar in de beginjaren de beslissingsbevoegdheid van de minister over deze modaliteiten nog weinig of niet in vraag werd gesteld, staken de pleidooien vóór het betrekken van de rechter in de strafuitvoering al vlug de kop op en werd vooral op basis van juridische argumenten het betrekken van een rechter bij de strafuitvoering wenselijk geacht.

BRUSSEL - Tegen de aanbevelingen van de Commissie Seksueel Misbruik in, dalen de toelagen voor centra die pedofielen begeleiden. ‘Besparen op de therapieën voor daders is een zeer vreemd signaal', vindt kinderpsychiater Peter Adriaenssens.

Het is hoogst ongezien dat de rechterlijke macht de wetgevende en plein public probeert te ‘sturen', maar gisteren stond er dan ook een erg beladen stemming op de agenda van de Kamer: het bekritiseerde wetsontwerp van minister Turtelboom om de voorwaardelijke invrijheidstelling te verstrengen.

BRUSSEL - Advocaten en magistraten zullen nog minstens twee jaar met vuistdikke dossiers moeten zeulen. Minister Turtelboom heeft de ‘elektronische procesvoering' in alle stilte uitgesteld tot in 2015. Het is niet de eerste keer dat ze haar ambities moet bijstellen. ‘Wij stellen niets bij, wij werken stap voor stap', luidt het op haar kabinet.

BRUGGE - Michelle Martin trok naar een klooster omdat ze nergens anders terecht kon. Veel andere ex-gedetineerden kloppen aan bij een opvangtehuis, omdat ze nergens terecht kunnen. En nog niet klaar zijn voor de grote, boze wereld. In Brugge helpen de aalmoezeniers van de gevangenis hen al tien jaar. In de luwte. En dankzij giften. ‘Wie zou hun anders nog een kans geven?'

De populistische trekjes vab Minister Turtelboom.  

 Het beleid van justitieminister Turtelboom is in strijd met de meest elementaire spelregels van ons rechtssysteem, menen zes strafpleiters . De minister wil zich als een volksheldin profileren.

Thuisdetentie is gatenkaas.

BRUSSEL - De kortste straffen zitten veroordeelden via de telefoon uit. Een paar keer per dag belt een computer ze op om te controleren of ze thuis zijn. ‘Maar tussendoor blijft er tijd genoeg over om tigerkidnappings te plegen.'

Veroordeelde met enkelband noemt strafuitvoering ‘pure willekeur'

BRUSSEL - Een heilig boontje is hij niet. Dat weet recidivist Ian Van den Bonne (37) ook wel: ‘Ik besef dat ik niet vrij zou mogen rondlopen'. Maar ondanks een waslijst aan veroordelingen – van enkele maanden tot 4,5 jaar cel – heeft hij nog geen dag in de gevangenis gezeten. ‘Dit is de eerste straf die uitgevoerd wordt: acht maanden heb ik op een enkelband gewacht, straks mag hij eraf.'

De Standaard 05/01/2013 “Belgische Migratiepolitiek is dramatisch” Johan Rasking

Het Laatste Nieuws 07/01/2013 “Federale politie krijgt geen goedkeuring voor een nieuw onderhoudscontract van haar helicopters en vliegtuigen. Binnenkort kunnen we niet meer vliegen” Nicolas Vanhecke.

 

Op 10-12-2011 werd de algemene beleidsnota Justitie door de Minister in de kamer ingediend. Een jaar later gaan we na wat is overgebleven van de beloftes. Beperking is de rechtspositie van de gedetineerden en wat er is sedert het aan treden van de Minister aan regelgeving is veranderd (of niet!!).

 

Handige links

U bevindt zich hier: Start Beleid - Wetgeving