Binnendemuren

headermetnaam1

¤ Blauwdruk klaar voor schaalvergroting gerecht

¤ Opdeling per provincie, pus Brussel en Eupen

¤ Regering moet nu licht op groen zet

Bijna de helft van de Belgische veroordeelden belandt na hun vrijlating opnieuw in de cel. Vaak zelfs al binnen het jaar – en daar blijft het niet bij, want meer dan de helft van de recidivisten (52,7%) hervalt minstens 2 keer. Vooral jongeren en kort gestraften lopen merkelijk vaker opnieuw tegen de lamp.

Nieuwe regels van de Europese Unie

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat mensen na hun gevangenisstraf goed terugkeren in de maatschappij. Dan is de kans kleiner dat ze opnieuw in de fout gaan. In Nederland krijgen gevangenen daarom begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij.

Maar als je in het buitenland vastzit, kan dat niet . Daarom is het soms mogelijk gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Dat heet strafoverdracht (of: het overdragen van strafvonnissen). In 2012 veranderen de regels voor strafoverdracht. De nieuwe regels gelden voor Nederlanders die niet in Nederland, maar wel in een ander Europees land gevangen zitten.

In dit informatiebulletin staan de belangrijkste oude en nieuwe regels.

Op 19 december 2011 kom ik thuis van mijn werk en vindt mijn deur dit toegang geeft tot mijn appartement ingebeukt en met een hangslot terug afgesloten.

 Van de naoorlogse ministers van Justitie hebben alleen Alfons Vranckx (1968-1973), Jean Gol (1981-1988), Melchior Wathelet (1988-1995) en Stefaan de Clerck (1995-1998, 2008-2011) langer dan 4 jaar op het departement doorgebracht.

Minister van Justitie, het is een echte hondenstiel. Stefaan de Clerck weet er alles van. Van 1995 tot 1998 stond hij al eens aan het hoofd van het departement Justitie, een ontsnapping van Marc Dutroux maakte toen abrupt een einde aan die periode.

Assisen

In januari 2009 haalt Richard Taxquet zijn gelijk voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een veroordeling door het Luikse hof van assisen voor zijn aandeel in de moord op André Cools (PS) was  niet gemotiveerd. Een nieuwe wet, van december 2010, verplicht voortaan zo’n motivering voor assisenjury’s. De wet breidt ook de lijst uit van (zware) misdaden die de correctionele rechtbank beoordelen.

Cellen zijn vol en enkelbanden zijn op.

 

In België lopen ruim 1600 veroordeelde misdadigers zomaar vrij rond. Dat komt omdat de gevangenissen overvol zitten en de enkelbanden op zijn.

Uniek schouwspel in de gevangenis van Sint-Gilles: een gedetineerde amuseert zich er zo kostelijk dat hij niet weg wil. De man wimpelt steevast  het aanbod van de directie om vrijgelaten te worden met een enkelband af. Zéér uitzonderlijk, maar we kunnen hem niet verplichten.

Leuven-Centraal bestaat 150 jaar. Het heeft in die periode een hele evolutie doorgemaakt, gekoppeld aan veranderende inzichten over de effecten van vrijheidsberoving op eenieder die ermee in nauw contact komt: gedetineerden, hun families, het personeel,… Hoewel er ook onderzoek is gebeurd naar de beleving van de cellulaire opsluiting in de 19e eeuw, zal ik mij toespitsen op de gevangenis van de laatste periode, nl. na de Tweede Wereldoorlog. Het is vanaf die periode dat het sociologische, en later psychologische onderzoek naar de realiteit en de effecten van de vrijheidsberoving tot ontplooiing komt. Maar gevangenissen evolueren ook onder invloed van demografische, socio-economische, culturele, politieke wijzigingen in de samenleving. Deze bijdrage wil kort stilstaan bij de wetenschappelijke inzichten in de beleving en de effecten van de vrijheidsberoving nu, 150 jaar na de oprichting van Leuven-Centraal, voor gedetineerden en personeel.

Handige links

U bevindt zich hier: Start Beleid - Wetgeving